Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Skład Rady

Nazwa Stanowisko
Wiesława Appelt Skarbnik
Katarzyna Faliszewska Członek Zarządu
Bożena Grzelka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Jastrzębski
Arkadiusz Jaworski
Adam Kamelski
Paweł Kowalew Z-ca Przewodniczącego RO
Ryszard Lasmanowicz Przewodniczący RO
Kazimierz Lejszo Członek Zarządu
Włodzimierz Łazowski Sekretarz
Urszula Ogonowska
Dariusz Pacholczyk Członek Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Skłodowska Członek Zarządu
Andrzej Warmiak Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Wichowski
Odsłon artykułów:
189443