Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr II z dnia 02.12.2015r

Protokół nr II

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 02 grudnia 2015 r.

 

         

Spotkanie Rady Osiedla rozpoczął Przewodniczący Rady Osiedla - Ryszard Lasmanowicz. Po powitaniu przybyłych członków Rady osiedla oraz pani Ireny Tymoszuk i Barbary Jaszczak z Koła Różańcowego przeszedł do omawiania punktów spotkania.

          Rada Osiedla jednogłośnie ustaliła, że na spotkanie opłatkowe z seniorami z osiedla z okazji świąt Bożego Narodzenia zostanie przeznaczone 1200 zł, a spotkanie odbędzie się w Oratorium przy kościele św. Wawrzyńca w Gutkowie.

          Głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Urszula Ogonowska w sprawie przekształcenia SP 19, Gimnazjum nr 15 oraz Przedszkola nr 21 w Zespół Szkolno - Przedszkolny. Po dyskusji odbyło się głosowanie. Za połączeniem placówki było 12 członków Rady, przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

          Następnie Przewodniczący przeczytał pismo Pana Jerzego Okulicza dotyczące budowy budynków wielorodzinnych na działce nr 57 obr.141 w Gutkowie. Rada jednogłośnie podjęła decyzję, że podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie i nie będzie wyrażała zgody na zmiany charakteru zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinną.

          Na spotkaniu był również omawiany problem braku lekarza rodzinnego na osiedlu Gutkowo. Rada ustaliła, że wystosuje w tej sprawie piso do NFZ.

          Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195482