Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr III z dnia 13.01.2016r

Protokół nr III

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 13 stycznia 2016 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo oraz dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza.

Dzielnicowy omówił sprawę budki „Hot funa”, mieszczącej się obok stacji paliw BP. Poinformował, że sprawa została skierowana do Urzędu Celnego.

Radni Osiedla Gutkowa zgłosili potrzebę postawienia radaru bądź progu zwalniającego na ulicy Żurawiej ze względu na niebezpieczny zakręt. Rada Osiedla wystosuje w tej sprawie pismo do ZDZiTu.

Radni poruszyli problem niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy Gut-Grafie. Postanowili napisać pismo w do ZDZiTu w celu lepszego oświetlenia tego miejsca.

Został również omówiony temat zamontowania dotykowej sygnalizacji świetlnej na przejściu przy Ochotniczej Straży Pożarnej na ulicy Bałtyckiej.

 

Poruszona została sprawa godzin otwarcia Poczty. Rada postanowiła napisać pismo do Dyrektora Poczty Polskiej w celu przywrócenia poprzednich godzin otwarcia, tj. od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz powiedział, ze Rada kilka razy zwróciła się z prośbą o zamontowanie na osiedlu monitoringu miejskiego. Zaproponował, aby ponownie wystosować pismo w tej sprawie.

Rada Osiedla postanowiła wystosować pismo do Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie uporządkowania terenu przy wyjściu z terenu „kościelnego” obok budynku „8C” przy ul. Porannej.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz powiedział, że Osiedle Gutkowo dostało 50 tys. zł na wykonanie prac remontowych. Radni postanowili wykorzystać środki na budowę placu zabaw na plaży miejskiej.

Radni zaproponowali, aby wystosować pismo do Pana Prezydenta, aby informował Radę o wszelkich działaniach na terenie Gutkowa.

Radni wystosują pismo do Prezydenta w sprawie przejęcia od Nadleśnictwa Kudypy terenu przy ulicy Porannej.

Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał Radnym o spotkaniu opłatkowym w Oratorium w niedzielę 17.01. o godzinie 13.00.

 

          Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

 

Odsłon artykułów:
195494