Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr V z dnia 02-03-2016r

                     

 

 

 

  Protokół nr V

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 02 marca 2016 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo oraz gości: dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza., dzielnicowego - pan Jacka Stankiewicza oraz Andrzeja Jadwiszczaka. Oddał głos dzielnicowemu Straży Miejskiej.

Dzielnicowy Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo insp. Dariusz Alachimowicz poruszył sprawę budki „Hot fun”, znajdującej się obok stacji benzynowej. Stwierdził, że sprawa została przekazana do Izby Celnej.

Pan Andrzej Jadwiszczak poruszył sprawę problemu komunikacji na ulicy Słowiczej. Samochody ustawiają się, uniemożliwiając przejazd służbom ratunkowym.

Dzielnicowy pan Jacek Stankiewicz wyraził chęć współpracy z Radą, a także podał godziny swoich dyżurów.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz poinformował, ze odbyło się spotkanie ze ZDZiTem. Ustanowienie progu zwalniającego na ulicy Żurawiej jest niemożliwe ze względów prawnych. Postanowiono umieścić lepsze oświetlenie na przejściu dla pieszych przy Gut-Grafie. Rada Osiedla postanowiła w tej sprawie wystosować jeszcze raz pismo do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie umieszczenia w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. ZDZiT zastosował się do prośby Rady Osiedla i postanowił uruchomić ruch jednostronny na parking szkolny po zakończeniu jego budowy. Problem oczyszczania schodów przy Kościele nie zostanie rozwiązany przez Gminę Olsztyn, ponieważ to nie jest ich teren. Przewodniczący powiedział, że ZDZiT postanowił umieścić ławki na wszystkich przystankach autobusowych oraz w wyznaczonych miejscach na osiedlu. Plaża osiedlowa zostanie wygrabiona na wiosnę, zostaną tam również umieszczone dwa stoły do grillowania oraz leżaki. Przewodniczący Rady Osiedla przeczytał pismo otrzymane od Poczty Polskiej o godzinach pracy. Rada postanowiła wystosować pismo do Poczty Polskiej w sprawie umieszczenia dodatkowej skrzynki wrzutowej na ulicy Porannej.Przewodniczący Rady Osiedla  poinformował, że kontener PCK zostanie umieszczony na osiedlu Gutkowo.

Radna Bożena Grzelka streściła spotkanie z Panią Anetą Szpaderską, dotyczące Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przeczytał zaproszenie od Urzędu Marszałkowskiego w sprawie organizacji XVIII Warmińsko- Mazurskie Dni Rodziny. Reprezentantem osiedla będzie kolega Włodzimierz Łazowski.

Skarbnik Wiesława Appelt powiedziała, że w tym roku Rada Osiedla dysponuje kwotą 10 840 zł.

Rada postanowiła przeznaczyć: ryczałt dla przewodniczącego - 1200zł, Głos Gutkowa - 1200zł, festyn integracyjny Zespołu Szkolno- Przedszkolnego - 4000zł, organizacja spotkania opłatkowego - 2000zł, nagrody dla dzieci z przedszkola - 1500zł, pozostałe wydatki – 940zł (zostanie podjęta uchwała).

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja nad planem pracy Rady na rok 2016.

 

          Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

 

Odsłon artykułów:
195473