Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr VI z dnia 06-04-2016r

Protokół nr VI

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 06 kwietnia 2016 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza oraz Radnego Miasta Olsztyna Roberta Szewczyka. Oddał głos dla insp. Dariusza Alachimowicza.

Inspektor Dariusz Alachimowicz zaproponował członkom Rady Osiedla, aby wzięli udział w obchodzie osiedla, który odbędzie się wraz z ZDZiTem. Rada do obchodu wytypowała Wiesławę Appelt.

Przewodniczący Rady Osiedla  Ryszard Lasmanowicz  zaproponował Radzie Osiedla wzięcie udziału w spotkaniu dotyczącym przygotowania konsultacji społecznych za pomocą platformy „W Dialogu”, przygotowanej przez zespół Centrum Deliberacji Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, z udziałem Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszeń „Miasta w Internecie”. Wobec braku zainteresowania Przewodniczący zadeklarował swój udział.

Przewodniczący Rady Osiedla  Ryszard Lasmanowicz zrelacjonował spotkanie z Prezydentem Olsztyna w dniu 31 marca.

- przedstawił sprawę budowę ulicy Kresowej oraz Gościnnej; jej budowa prawdopodobnie rozpocznie się pod koniec 2016 r.

- kolejna sprawa dotyczyła zakupu lasu należącego do Kudyp przez Gminę Olsztyn; Kudypy wyraziły chęć współpracy.

Przewodniczący Rady Osiedla  Ryszard Lasmanowicz poruszył również sprawę przejścia dla pieszych przy plaży osiedlowej. Rada postanowiła wystosować pismo do ZDZiTu w tej sprawie. Przewodniczacy Rady Osiedla przeczytał odpowiedź Dyrektora Poczty Polskiej dotyczące skrzynki pocztowej. Została ona umieszczona na ulicy Porannej.

Przewodniczący oddał głos Radnemu Robertowi Szewczykowi.

Radny Robert Szewczyk omówił problem braku progów zwalniających w projekcie budowy ulicy Kresowej-Gościnnej. Poprosił, aby Rada wystosowała pismo do Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Pana Krzysztofa Śmiecińskiego w tej sprawie. Przedstawił również sprawę budowę ulicy

Nowobałtyckiej.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla podziękował członkom za spotkanie.

                   Na tym spotkanie zakończono

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195458