Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr VII z dnia 04-05-2016r

Protokół nr VII

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 04 maja 2016 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo.

Podczas spotkania zostala poruszona kwestia śmieci, znajdujących się na osiedle Gutkowo. Rada postanowiła wystosować pismo do ZDZiTu, dotyczące wywiezienia śmieci z niektórych rejonów osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przeczytał pismo Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja postanowiła nie umieszczać przejścia dla pieszych przy plaży osiedlowej ze względów bezpieczeństwa.

Pani Urszula Ogonowska przedstawiła sprawę postawienia masztu telefonii komórkowej przy szkole.

Rada w formie uchwały postanowiła wystosować pismo do Rady Miasta Olsztyna w celu uniemożliwienia wyżej wymienionej inwestycji. Uchwała została przegłosowana następującą ilością głosów:
za-
przeciw- 12
wstrzymało się- 1

Przewodniczący Ryszard Lasmanowicz oznajmił, że osiedle posiada tablicę ogłoszeń. Rada postanowiła umieścić ją na ścianie przy sklepie "Tęcza".

 

           

          Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195493