Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr VIII z dnia 01-06-2016r

Protokół nr VIII

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 01 czerwca 2016 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo. Poinformował, że otrzymał informację z Ratusza, iż maszt telefonii komórkowej nie będzie stawiany na osiedlu Gutkowo.

 

Rada uzgodniła, że festyn z okazji utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego odbędzie się 3 września na terenie tej placówki.

 

Rada postanowiła wystosować pismo do ZDZiTu w sprawie umieszczenia koszy na śmieci na terenie Gutkowa oraz dodatkowych ławek na placu zabaw przy ulicy Kresowej.

         

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195453