Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr IX z dnia 07-09-2016r

Protokół nr IX

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 07 września 2016 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo. Przewodniczący przedstawił propozycję Rady Osiedla Likusy, dotyczącą wspólnej organizacji Dnia Niepodległości. Rada postanowiła nie finansować imprezy podejmując stosowną uchwałę następującym wynikiem głosowania:
6- przeciw
3- wstrzymało się
2- za.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przeczytał odpowiedź ZDZiTu dot. umieszczenia dodatkowych ławek na osiedlu Gutkowo. Kosze na śmieci zostaną postawione w następnym roku ze względu na braku funduszy. Nowe ławki zostały umieszczone przy sklepie „Tęcza”, dwie przy cmentarzu oraz dwie przy stawkach na ulicy Kresowej.

Rada Osiedla postanowiła wystosować pisma do ZDZiTu dotyczące odnowienia boiska do siatki plażowej, wykoszenia krzaków przy drzewach, odnowienia pomostu.

Rada Osiedla postanowiła również napisać pismo do Prezydenta w celu otrzymania informacji, dotyczącej mieszkańców przy ulicy Bocianiej, których zalewa dom.

Przewodniczący Rady Osiedla podziękował członkom za spotkanie.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195457