Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr X z dnia 05-10-2016r

Protokół nr X

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 05 października 2016 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, Radnego Rady Miasta Roberta Szewczyka, dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza,  dzielnicowego - pan Jacka Stankiewicza  oraz gości. Oddał głos dzielnicowemu Panu Jackowki Stankiewiczowi.

Dzielnicowy pan Jacek Stankiewicz podziękował radzie za miłą współpracę oraz oznajmił, że jego obowiązki przejmuje pan Dariusz Dobrzyński.

Mieszkanka Osiedla Gutkowo powiedziała, że na ulicy Żurawiej potrzebny jest radar bądź próg zwalniający ze względu na samochody, które poruszają się z niedozwoloną prędkością i stanowią zagrożenie dla pieszych. Wyraziła zaniepokojenie budową bloków mieszkaniowych na osiedlu Gutkowo.

 Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz odpowiedział, ze Rada Osiedla Gutkowo wystosowała w tej sprawie pismo do ZDZiT /przeczytał pismo oraz odpowiedź/. Poinformował, że Rada Osiedla Gutkowo jest również przeciwko budowie bloków mieszkaniowych, czego dowodem jest podjęta wcześniej uchwała.

Mieszkanka Osiedla Gutkowa z ulicy Bocianiej przedstawiła problem zalewania jej domu przy każdej ulewie. Prosiła Radę o pomoc.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz odpowiedział, ze Rada Osiedla Gutkowo wystosowała w tej sprawie pismo do Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza /przeczytał pismo/. Otrzymał informacje, iż Wydział Inwestycji zlecił opracowanie dla pracowni projektowej dodatkowego odpływu wód opadowych z ulicy Bałtyckiej.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przeczytał odpowiedź ZDZiTu, iż nie posiada w tej chwili funduszy na remont pomostu na plaży osiedlowej. W ramach przygotowań przed sezonem 2017 ZDZiT przygotuje na wiosnę boisko do siatki plażowej oraz wykosi krzaki przy drzewach na plaży osiedlowej.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz omówił projekty Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Podsumował, że liczba głosujących była ponad przeciętna. Wygrał projekt: Remont placu apelowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i 150 miejscami parkingowymi dla rowerów przy ZSP nr 1.

Radny Robert Szewczyk przedstawił sytuację budowy ulicy Nowobałtyckiej oraz Kresowej-Żurawiej-Gościnnej.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195468