Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XI z dnia 02-11-2016r

                     

 

 

Protokół nr XI

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 02 listopada 2016 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo oraz gości: Radnego Roberta Szewczyka oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Likusy Edwarda Nowakowskiego.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz omówił sprawy organizacyjne związane z pikietą- Nowobałtycka, która odbędzie się 4 listopada na ulicy Bałtyckiej przy siedzibie rady Osiedla Likusy.

Bożena Grzelka, Elżbieta Skłodowska, Katarzyna Faliszewska zadeklarowały, że przygotują transparenty na manifestację.

Radny Robert Szewczyk powiedział, ze pikieta rozpocznie się o 14.30. Manifestacja będzie polegała na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać Policja. Obecne również będą media. Stwierdził, że potrzebni będą także wolontariusze, którzy będą rozdawać ulotki zatrzymanym samochodom. Do tego zadania zgłosili się: Bożena Grzelka, Elżbieta Skłodowska, Katarzyna Faliszewska oraz Piotr Wichowski i Dariusz Pacholczyk.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz poprosił członków Rady o obecność na pikiecie oraz podziękował za spotkanie.

 

 

 

 

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195438