Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XII z dnia 07-12-2016r

 

Protokół nr XII

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 07 grudnia 2016 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, gościa Piotra Patalasa.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podsumował pikietę zorganizowaną 4 listopada przy Radzie Osiedla Likusy oraz program nagrany 22 listopada przez TVP Info przy OSP w Gutkowie. Omówione zostało również spotkanie z Prezydentem, które odbyło się 29 listopada.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz powiedział, że Radny Osiedla Gutkowo Pan Marcin Jastrzębski nie uczęszcza na zebrania osiedla Gutkowo. Zapowiedział, że na następnym zebraniu zostanie podjęta uchwała o wykreśleniu z Rady Osiedla. Do Rady Osiedla dołączy kolejna osoba z listy wybranych.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przedstawił pomysł zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Osiedla Likusy dotyczący wsparcia w obchodach 50. rocznicy włączenia osiedla Likusy w granicy Olsztyna. Radni Osiedla Gutkowo postanowili nie włączać się w akcję.

Radni Osiedla Gutkowo omówili organizację spotkania opłatkowego, które odbędzie się w w Łupstychu. Radni postanowili przeznaczyć na spotkanie 1000 zł. Pozostałe środki w wysokości 300 zł Radni postanowili przeznaczyć na organizację konkursu w Bibliotece osiedlowej. 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz poruszył temat niebezpiecznego wyjazdu z Biedronki. Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystosować po raz kolejny w  tej sprawie pismo do Prezydenta Miasta Olsztyna.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował za spotkanie.

 

 

 

 

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195501