Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XIII z dnia 04-01-2017r

Protokół nr XIII

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 04 stycznia 2017 r.

 

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, gościa Piotra Patalasa.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz odczytał pismo mieszkańca dotyczące naprawy ulicy Pawiej.

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystosować pismo do ZDZiTu w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz stwierdził, że Radny Osiedla Gutkowo Pan Marcin Jastrzębski nie uczęszcza na zebrania osiedla Gutkowo. Zapowiedział, że na następnym zebraniu zostanie podjęta uchwała o wykreśleniu z Rady Osiedla. Do Rady Osiedla dołączy kolejna osoba z listy wybranych.

Piotr Patalas zaproponował akcję dla mieszkańców Gutkowa, polegającą na oddaniu krwi. Zaproponował, ze włączy się w organizację i poprosił o wsparcie.

Rada Osiedla Gutkowo poparła zaproponowaną akcję oraz wyraziła chęć pomocy przy jej organizacji. Dokładny termin zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Katarzyna Faliszewska zaproponowała utworzeni strony Rady Osiedla Gutkowo na portalu społecznościowym Facebook. Jej celem byłoby zainteresowanie młodych mieszkańców osiedla sprawami społecznymi.

Rada Osiedla Gutkowo przychylnie odniosła się do tego pomysłu. Strona na Facebooku zostanie prowadzona przez Katarzynę Faliszewską oraz Elżbietę Skłodowską.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przypomniał Radzie osiedla Gutkowa o spotkaniu opłatkowym z seniorami, które odbędzie się 22 stycznia 2017 r. o godzinie 12.00 w Łupstychu.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował za spotkanie.

 

 

          Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195463