Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XIV z dnia 15-02-2017r

 

Protokół nr XIV

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 15 lutego 2017 r.

 

          Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, Radnego Miasta Olsztyna Roberta Szewczyka dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza, Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Piotra Patalasa oraz nową Radną Osiedla Gutkowo Joannę Liweń.

Dzielnicowy insp. Dariusz Alachimowicz przypomniał o zakazie parkowania na ulicy Jeziornej/Bałtyckiej przy sklepie spożywczym Bławatek.

Radna Wiesława Appelt zgłosiła problem wjeżdżania samochodów na teren jeziora Ukiel.

Dzielnicowy insp. Dariusz Alachimowicz obiecał, że zainteresuje się tą sprawą.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XIV/7/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wygaszenia mandatu Radnego Rady Osiedla Gutkowo.

Wyniki głosowania:
za- 14
przeciw- 0

wstrzymało się- 0

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XIV/8/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany na stanowisku Sekretarza Rady Osiedla Gutkowo.

Wynik glosowania:

za- 14

przeciw- 0

wstrzymało się- 0

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XIV/9/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu planu finansowego Rady Osiedla Gutkowo w roku 2017.

 

 

Wynik głosowania:

za- 12

przeciw- 0

wstrzymało się- 2

Uchwała została przyjęta.

Radna Katarzyna Faliszewska zaproponowała Radzie Osiedla Gutkowo zbiórkę odzieży, zabawek oraz ubranek dziecięcych dla Domu Samotnej Matki w Olsztynie. Zobowiązała się do odbioru rzeczy oraz dostarczeniu ich na adres ośrodka.
Radna Katarzyna Faliszewska zaproponowała współpracę z Stowarzyszeniem Miasto dobre dla zwierząt. Pomoc Rady Osiedla Gutkowo będzie polegała na udostępnianiu zwierząt do adopcji na stronę Facebooka.
Radny Miasta Olsztyna Robert Szewczyk omówił sprawę budowy ulicy Żurawiej-Kresowej-Gościnnej. W projekcie jest możliwość wprowadzenia zmiany, dotyczącej umieszczenia spowalniaczy na przejściach dla pieszych. Budowa ulicy zakończy się w ciągu 19 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował wszystkim za spotkanie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195469