Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Uchwała nr VII/6/2016 z dnia 04-05-2016r

Uchwała Nr VII / 6  / 2016

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 04 maja 2016 r.

 

w sprawie budowy masztów telefonii komórkowej na terenie Osiedla Gutkowo.

.

 

            Na podstawie statutu Rady Osiedla rozdział III § 18 (Uchwała Nr LXVII/989/02 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 września  2002 r.) Rada Osiedla Gutkowo uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Gutkowo uchwaliła, że nie wyraża zgody na budowę masztów telefonii komórkowej na terenie osiedla.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Gutkowo.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Lasmanowicz

 

 

 

Protokół z głosowania nad Uchwałą VII / 6 / 2016

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 04-05-2016 r

 

Na sali było 10 członków Rady Osiedla Gutkowo, nieobecnych było 5 członków.

W głosowaniu udział wzięło 13 członków Rady.

  • za poparciem było   -           12 członków
  • przeciw było             -           00 członków
  • wstrzymało się         -           01 członków

 

 Sekretarz RO Gutkowo                                        Przewodniczący RO Gutkowo

  Włodzimierz Łazowski                                               Ryszard Lasmanowicz

 

Odsłon artykułów:
195451