Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XV z dnia 02-03-2017r

Protokół nr XV

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 2 marca 2017 r.

         

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo,  Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Piotra Patalasa.

Radni postanowili zorganizować akcję sprzątania plaży osiedlowej, aby przygotować ją do sezonu letniego. Akcja zostanie zorganizowana 1 kwietnia o godzinie 10.00. Informacja o porządkowaniu plaży osiedlowej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na Facebooku.

Radna Katarzyna Faliszewska poinformowała, że informacja o zbiórce dla Domu Samotnej Matki w Olsztynie została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akcja trwa w dniach 6-31 marca.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował wszystkim za spotkanie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

 

Odsłon artykułów:
195455