Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XVI z dnia 06-04-2017r

Protokół nr XVI

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

         

 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo,  Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Piotra Patalasa, dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza, dzielnicowego sierż. sztab. Marka Kordowskiego, Panią Annę Nowak  z Miejskiego Ośrodka Kultury

Dzielnicowy insp. Dariusz Alachimowicz poinformował o organizacji przeglądu osiedla. Dokładna data zostanie ustalona w późniejszym terminie. Udział wezmą: Ryszard Lasmanowicz, Wiesława Appelt, Elżbieta Skłodowska.

Pani Anna Nowak z Miejskiego Ośrodka Kultury nakreśliła ofertę kulturalną MOK. Osobą odpowiedzialną za działalność kulturalną i rekreacyjną na osiedlu Gutkowo została Bożena Grzelka.

Radna Elzbieta Skłodowska poinformowała o sukcesie zbiórki prowadzonej dla Domu Samotnej Matki w Olsztynie. Łącznie zebrano około 300 kg ubrań.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz odczytał pismo otrzymane od Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w sprawie drogi na ulicy Pawiej. ZDZiT uznał, że ulica nadaje się do użytku i nie planuje żadnych prac remontowych do 2030 r.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz odczytał pismo otrzymane od Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprawie umieszczania liny oraz pływaków na jeziorze Krzywym przy plaży osiedlowej. OSR odpisał, że nie posiada tego typu sprzętu.

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła napisać pismo do ZDZiTu w sprawie umieszczenia worków na psie nieczystości.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował wszystkim za spotkanie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195488