Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XVIII z dnia 07-06-2017r

Protokół nr XVIII

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 07 czerwca 2017 r.

         

 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, 

Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Piotra Patalasa, dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza.

 

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystosować pismo do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z prośbą o postawienie znaku ograniczającego ruch pojazdów ciężarowych na ulicy Jastrzębiej.

 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przypomniał o spotkaniu z Prezydentem Miasta Olsztyna Piotrem Grzymowiczem oraz przedstawicielami Urzędu i Rady Miasta, które odbędzie się 12 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.

 

Radni omówili projekt festynu Eko-Piknik, który odbyłby się na osiedlu Gutkowo. Data zostanie ustalona w późniejszym terminie.

 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował wszystkim za spotkanie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195472