Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XIX z dnia 06-09-2017r

 

Protokół nr XIX

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 6 września 2017 r.

         

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo,  Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Piotra Patalasa. Podziękował Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie, Remondisowi, zespołowi Olsztyński Spieniacz Bluesa, Policji, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Warmiolandii, Miejskiej Bibliotece Publicznej- Filii nr 16 za pomoc w organizacji EKO-pikniku organizowanym przez Radę Osiedla Gutkowo.

Rada Osiedla Gutkowo podczas  zebrania postanowiła wystosować pisma do Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w sprawie niebezpiecznej skarpy przy Biedronce, parkingu przy ulicy Sokolej, umiejscowienia wiat oraz koszy na śmieci na przystankach autobusowych, oczyszczenia rampy kolejowej, lustra na skrzyżowaniu dróg Kanarkowa-Sikorki.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował wszystkim za spotkanie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195506