Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Uchwała nr XX/10/2017 z dnia 04-10-2017r

Uchwała Nr XX / 10 / 2017

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 04 października 2017 r.

 

w sprawie poparcia dla budowy nowego dworca kolejowego Olsztyn Główny.

 

            Na podstawie statutu Rady Osiedla rozdział III § 17 (Uchwała Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia  2015 r.) Rada Osiedla Gutkowo uchwala co następuje:

 

§ 1

Rada Osiedla Gutkowo popiera zamiar budowy nowego dworca kolejowego Olsztyn-Główny.

 

§ 2

Rada Osiedla sprzeciwia się wpisaniu dworca kolejowego Olsztyn Główny do rejestru zabytków, co byłoby przyczyną uniemożliwienia budowy nowego dworca.

 

§ 3

Rada Osiedla popiera stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawieodmowy wpisania dworca kolejowego Olsztyn Główny do rejestru zabytków.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Lasmanowicz

 

 

 

 

 

 

Protokół z głosowania nad Uchwałą XX / 10 / 2017

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 04-10-2016 r

 

Na sali było 11 członków Rady Osiedla Gutkowo, nieobecnych było 4 członków.

W głosowaniu udział wzięło 11 członków Rady.

  • za poparciem było   -           11 członków
  • przeciw było             -             0 członków
  • wstrzymało się         -             0 członków

 

 Sekretarz RO Gutkowo                                                     Przewodniczący RO Gutkowo

 Katarzyna Faliszewska                                                          Ryszard Lasmanowicz

Odsłon artykułów:
195456