Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXI z dnia 08-11-2017

Protokół nr XXI

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 8 listopada 2017 r.

          

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo.

Podczas zebrania poruszono temat złej nawierzchni ulic Cietrzewia, Przepiórcza, Bażantowa. Podsumowano również głosowanie w tegorocznym Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim. Na osiedlu będą realizowane dwa projekty zaproponowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gutkowie- projekt zintegrowany: budowa garaży remizy OSP-Gutkowo oraz projekt osiedlowy: Strażacki plac zabaw. Przewodniczący przypomniał o jutrzejszym spotkaniu w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował wszystkim za spotkanie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195495