Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXII z dnia 06-12-2017

Protokół nr XXII

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 6 grudnia 2017 r.

          

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo.

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystosować pismo do ZDZiTu w sprawie usunięcia martwych drzew rosnących wzdłuż ulicy Sokolej, ponieważ są przyczyną ciągłych interwencji OSP w Gutkowie oraz wycięcia konarów drzew na ulicy Bałtyckiej, naprzeciwko Biblioteki, gdyż zasłaniają latarnię, co powoduje zagrożenie dla ruchu samochodowego oraz rowerowego.

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła 7 stycznia zorganizować spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla Gutkowo. 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował wszystkim za spotkanie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195449