Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Sprawozdanie z pracy RO w roku 2017

                                 

 

 

 

 

Sprawozdanie

z działalności Rady Osiedla Gutkowo

za okres 01 stycznia - 31 grudnia 2017

 

W 2017 r. spotkania Rady Osiedla Gutkowo odbywały się raz w miesiącu. W sumie odbyło się 10 spotkań ze względu na przerwę wakacyjną trwająca w lipcu oraz w sierpniu. W każdą środę miesiąca w siedzibie rady Osiedla odbywały się dyżury członków Rady w godz. 17.00-17.30. Na posiedzenia RO zapraszani byli mieszkańcy oraz przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. W 2017 r. podjęto 4 uchwały, które dotyczyły: zatwierdzenia planu finansowego, zmian w składzie Rady Osiedla, zmiany na stanowisku Sekretarza oraz wyrażenia braku zgody na wpisanie Dworca Głównego w Olsztynie do rejestru zabytków.

 

Rada Osiedla Gutkowo wiele uwagi poświęciła na załatwianie bieżących spraw osiedla, które  dotyczyły głównie: umieszczenia dodatkowych ławek oraz koszów na śmieci, poprawy stanu chodników w osiedlu, zamontowania monitoringu miejskiego, uporządkowaniu plaży osiedlowej, braku lekarza rodzinnego, niebezpiecznego wyjazdu z sklepu osiedlowego „Biedronka”.

 

W dniu 22 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe, tym razem w Łupstychu - w pubie prowadzonym przez naszego kolegę - Pawła Kowalewa, organizowane wspólnie z kółkiem różańcowym i Klubem Seniora. Oprócz członków Rady Osiedla Gutkowo i naszych Seniorów udział wzięli w nim także zaproszeni radni oraz prezydent Miasta Olsztyna - Piotr Grzymowicz, Dyrektor Biura Rady Miasta - Marta Kilanowska- Lebiedzińska i Przewodnicząca Rady Miasta - Halina Ciunel.

 

W dniu 25 kwietnia wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej, policji oraz Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu dokonano corocznego przeglądu stanu Osiedla

 

W dniu 12 czerwca odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Olsztyna i mieszkańcami Osiedla Gutkowo. Główne tematy, które zostały poruszone to: budowa ulicy Nowobałtyckiej, budowa ulic Żurawiej-Kresowej-Gościnnej, której budowa ma rozpocząć się w 2017 r., problem zalewania domu znajdującego się przy ulicy Bocianej, niebezpieczeństwa przy wjeździe do "Biedronki", utrzymania plaży osiedlowej oraz budowa nowej remizy OSP w Gutkowie.

 

W dniu 26 sierpnia 2017 r. na terenie plaży osiedlowej odbył się zorganizowany w ramach integracji osiedlowej społeczności ECO-PIKNIK. W imprezie brali udział członkowie Rady Osiedla oraz zaproszeni goście i liczni mieszkańcy Gutkowa.

 

Ważnym zdarzeniem, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady Osiedla było uroczyste otwarcie w dniu 4 września nowo utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz oddanie do użytku dodatkowych - nowych dwóch sal lekcyjnych.

 

Na posiedzeniach  Rady Osiedla częstymi gośćmi byli: Radny Miasta Robert Szewczyk służąc pomocą w istotnych sprawach dotyczących Osiedla oraz przedstawiciel Straży Miejskiej - Dariusz Alachimowicz i dzielnicowy olsztyńskiej policji - Marek Kordowski.

 

Bardzo dobrze układa się współpraca z sąsiadującymi Radami Osiedli Likusy i Redykajny oraz z parafią św. Wawrzyńca i budującą nową siedzibę - parafią św. Jana Bosko w Olsztynie.

 

Dokumentacja na podstawie której sporządzono sprawozdanie znajduje się u Przewodniczącego Rady Osiedla Gutkowo - Ryszarda Lasmanowicza.

Odsłon artykułów:
195508