Opłata adiacencka

 

Odpowiedź Wydziału Geodezji w sprawie działek, którym będą naliczone opłaty adiacenckie