Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXIII z dnia 03-01-2018r

Protokół nr XXIII

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 3 stycznia 2018 r.

         

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo oraz nową dzielnicową Panią Kamilę Bałdygę..

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystosować pismo do proboszcza Parafii Świętego Wawrzyńca ks. Kazimierza Rzymowskiego o umieszczenie ławek przy wejściu głównym oraz bocznym.

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła 7 stycznia zorganizować spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla Gutkowo. 

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystosować pismo do ZDZiTu w sprawie uporządkowania plaży osiedlowej i umieszczenie tam ławek oraz miejsca na ognisko w celu organizowania tam Festynu Rady Osiedla Gutkowo, umieszczenia wiaty przy ulicy Bocianej oraz Porannej.

Rada Osiedla Gutkowo zwróci się z prośbą do Prezydenta Miasta o interwencję w sprawie likwidacji skarpy przy sklepie Biedronka ze względu na dużą częstotliwość wypadków. 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował wszystkim za spotkanie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195505