Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXIV z dnia 07-02-2018r

Protokół nr XXIV

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 7 lutego 2018 r.

         

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo.

Rada Osiedla Gutkowo podjęła Uchwałę Nr XXIV/11/2018 w sprawie projektu planu finansowego rady Osiedla Gutkowo w roku 2018. Plan wydatków przedstawia się w następujący sposób: 1200 zł- ryczałt telefoniczny Przewodniczącego Rady, 2000 zł- spotkanie noworoczno-opłatkowe z seniorami z osiedla Gutkowo, 1000 zł- nagrody- konkurs- Święto Niepodległości, 4540 zł- festyn integracyjny- eko-piknik, 1300 zł- imprezy plenerowe i konkursy w Przedszkolu nr 21, 1100 zł- pozostałe wydatki.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz podziękował wszystkim za spotkanie.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195476