Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXV z dnia 14-03-2018r

 

Protokół nr XXV

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 14 marca 2018 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo.

Rada Osiedla Gutkowo dyskutowała na temat związany z budową ulic Kresowej-Żurawiej-Gościnnej.

 

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195487