Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXVII z dnia 09-05-2018r

Protokół nr XXVII

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 09 maja 2018 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo.

Rada Osiedla Gutkowo na zebraniu poruszyła temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Katarzyna Faliszewska omówiła swój projekt osiedlowy, dotyczący budowy plaży osiedlowej nad jeziorem Ukiel przy ulicy Bałtyckiej. Rada Osiedla Gutkowo poparła projekt jednogłośnie. 

Prezes OSP Olsztyn-Gutkowo Paweł Zapadka zaproponował projekt zintegrowany dotyczący zakupu 23 defibrylatorów w Olsztynie oraz zorganizowaniu festynu wraz ze szkoleniem obsługi sprzętu. Katarzyna Faliszewska omówiła swój projekt zintegrowany, polegający na budowie bezpiecznych przejść dla pieszych na ulicy Bałtyckiej. Rada Osiedla poparła projekt Prezesa OSP Olsztyn-Gutkowo Pawła Zapadki następującym wynikiem głosowania:

za- 7

przeciw- 4

wstrzymało się- 0

 

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195461