Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXX z dnia 17 października 2018r

 

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza oraz dzielnicową Policji Kamilę Bałdygę.

 

Radni Osiedla Gutkowa  podjęli uchwałę, dotyczącą  wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h na osiedlu Likusy następującym wynikiem głosowania:

za- 9

przeciw- 0

wstrzymało się- 1.

 

Urszula Ogonowska zwróciła uwagę dla dzielnicowej Kamili Bałdygi na nietrzeźwe osoby, które poruszają się na terenie osiedla Gutkowo wzdłuż ulicy Bałtyckiej. W imieniu swoim oraz rodziców prosiła o pilną interwencję ze względu na to, iż zaczepiają dzieci.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz poinformował, że Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności umiejscowi na osiedlu Gutkowo 4 kamery monitorujące.

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystosować pismo do ZDZiTu w sprawie umieszczenia koszy na śmieci przy ławce na ulicy Orlej, skrzyżowaniu dróg Bałtycka/Kanarkowa oraz wpisania w budżet sprzątanie plaży osiedlowej przy Jeziorze Ukiel oraz czyszczenie stawku na ulicy Kresowej.

 

 

          Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

 

Odsłon artykułów:
195504