Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXXI z dnia 07 listopada 2018r

Protokół nr XXXI

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 7 listopada 2018 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, Radnego Rady Miasta Roberta Szewczyka, mieszkańca Adriana Kułaka, dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza oraz dzielnicową Policji Kamilę Bałdygę.

 

Dzielnicowy insp. Dariusz Alachimowicz poinformował, że opony oraz inne śmieci przy „Oazie” zostały posprzątane.
Rada Osiedla Gutkowo omówiła sytuację osób bezdomnych na terenie naszego osiedla. W razie potrzeby postanowiono interweniować do MOP-su.

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz w imieniu wszystkich członków pogratulował Robertowi Szewczykowi zostania radnym Rady Miasta Olsztyna.

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystosować pismo do ZDZiTu w sprawie wysypania piasku oraz posiania trawy na plaży osiedlowej po robotach ziemnych.

 

Radna Bożena Grzelka poprosiła dzielnicowego o interwencję w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ulicy Sokolej, które ograniczają widoczność podczas wyjazdu z ulicy Orlej.

Gość Adrian Kułak z ulicy Sikorki omówił inicjatywę mieszkańców  sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, które znajduje się na skrzyżowaniu ulic Kanarkowa/Bałtycka.

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystąpić do ZDZiTu oraz Komisji Ruchu Drogowego o postawienie ograniczenia prędkości na tym odcinku do 40km/h.

Radny Robert Szewczyk omówił sytuację na budowie ulic Kresowej-Gościnnej-Żurawiej. Dopuszczalny będzie na nich przejazd pojazdów do 5 ton.

 

 

          Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195502