Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXXII z dnia 05 grudnia 2018r

Protokół nr XXXII

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 5 grudnia 2018 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza oraz dzielnicową Policji Kamilę Bałdygę wraz z praktykantami. Szkoły Policyjnej w Szczytnie

 

Podczas zebrania omówiono spotkanie mieszkańców oraz radnych z Komisją Ruchu Drogowego, które dotyczyło bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Kanarkowa-Bałtycka.

 

          Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195459