Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Uchwała nr XXX/13/2018 z dnia 17 października 2018r

Uchwała Nr XXX / 13 / 2018

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 17 października 2018 r.

 

w sprawie poparcia starań Rady Osiedla Likusy

o utworzenie "strefy 30 km/h"

.

 

            Na podstawie statutu Rady Osiedla rozdział III § 17 (Uchwała Nr XII/138/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia  2015 r.) Rada Osiedla Gutkowo uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Osiedla Gutkowo wyraża pozytywną opinię w sprawie starań Rady Osiedla Likusy o uspokojenie ruchu drogowego i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie na terenie osiedli Likusy i Gutkowo ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych na wszystkich drogach osiedlowych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Gutkowo.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Lasmanowicz

 

 

 

Protokół z głosowania nad Uchwałą XXX / 13 / 2018

Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 17-10-2018r

 

Na sali było 10 członków Rady Osiedla Gutkowo, nieobecnych było 5 członków.

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Rady.

  • za poparciem było   -            9 członków
  • przeciw było             -             0 członków
  • wstrzymało się         -             1 członek

 

 

             Sekretarz RO Gutkowo                                        Przewodniczący RO Gutkowo

             Katarzyna Faliszewska                                              Ryszard Lasmanowicz

 

 

Odsłon artykułów:
195486