Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Protokół nr XXXIV z dnia 06.02.2019r

Protokół nr XXXIV

z zebrania Rady Osiedla Gutkowo

z dnia 06 lutego 2019 r.

         

Przewodniczący Rady Osiedla Ryszard Lasmanowicz przywitał członków Rady Osiedla Gutkowo, dzielnicowego Straży Miejskiej os. Dajtki i Gutkowo - insp. Dariusza Alachimowicza, dzielnicową Policji Kamilę Bałdygę oraz mieszkańca ulicy Oleńki.

 

Dzielnicowa Policji Kamila Bałdyga przestrzegła przed wyłudzeniami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na funkcjonariusza CBŚ”. Mimo ostrzeżeń tego typu przestępstwa wciąż się zdarzają.

 

Mieszkaniec ulicy Oleńki zwrócił uwagę na fatalny stan nawierzchni ulic Basieńki oraz Oleńki. Prosił o interwencję w Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu.

 

Rada Osiedla Gutkowo postanowiła wystosować pismo do ZDZiT z prośbą o wyznaczenie harmonogramu prac (odśnieżanie oraz utwardzanie) na ulicach Oleńki oraz Basieńki.

 

Rada Osiedla Gutkowo przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/14.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. następującą ilością głosów:

za- 11

przeciw- 0

wstrzymało się- 0

 

          Na tym spotkanie zakończono.

 

 

Protokołowała

Katarzyna Faliszewska

Odsłon artykułów:
195490