Rada 2019-2023

Rada Osiedla 2019-2023

Stoją od lewej: Tomasz Żebrowski, Katarzyna Faliszewska, Kazimierz Baczkowski, Kamila Szczerbowicz, Urszula Ogonowska, Grzegorz Kowalew, Danuta Zdun, Dariusz Pacholczyk, Piotr Wichowski - Przewodniczący, Bożena Grzelka, Daniel Kaska, Wiesława Appelt, Andrzej Wądołowski, Ryszard Lasmanowicz