Dane kontaktowe


Dane kontaktowe członków Zarządu:

Wojciech Hanelt         Przewodniczący, ul.Kordeckiego 8, tel.602 825 666
Piotr Tołwiński            Wiceprzewodniczący, ul.Kordeckiego 4, tel. 662 131 202
Kazimierz Lejszo          Sekretarz, ul.Kresowa 31, tel. 606 403 933
Arkadiusz Jaworski      Skarbnik, ul.Kresowa 33, tel.600 412 031
Ryszard Lasmanowicz   ul.Kresowa 44, tel. 639 117 742
Anna Misiun               ul.Kordeckiego 1