Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Milośników Jeziora Ukiel „Krzywe”

z siedzibą w Olsztynie – Gutkowo

 wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia w dniu 13.02.2008 r.

 

 

Prezes                                    -  Włodzimierz Łazowski

Wiceprezes                             -  Witold Tadeusz Szymczak

Sekretarz                               -   Lidia Gapińska

Skarbnik                                -  Marianna Weronika Marcinkowska

Członek Zarządu                    -  Kazimierz Kobus

Członek Zarządu                    -  Lidia Rybaczyk

  

Komisji Rewizyjna

 

 

Przewodniczący                     -  Waldemar Jerzy Markwart

Członek                                  -  Danuta Siwik

Członek                                  -  Wiesław Budzeński