Rada Osiedla GUTKOWO na lata 2015 - 2019

RadaOs

Stoją od lewej: Piotr Wichowski, Katarzyna Faliszewska, Dariusz Pacholczyk, Marcin Jastrzębski, Kazimierz Lejszo, Arkadiusz Jaworski, Ryszard Lasmanowicz, Włodzimierz Łazowski, Urszula Ogonowska, Wiesława Appelt, Elżbieta Skłodowska, Andrzej Warmiak, Bożena Grzelka, Adam Kamelski, Paweł Kowalew.