Witryna Rady Osiedla Gutkowo

Rada

Samorząd Osiedla Gutkowo działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr. LXVII/989/2002 z dnia 25 września 2002 r.

Organem uchwałodawczym w osiedlu jest 15 osobowa Rada Osiedla wybierana na 4-letnią kadencję. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, który staje się jednocześnie Przewodniczącym 9-osobowego Zarządu Osiedla. Zarząd jest organem wykonawczym Rady


 

Zebrania

 

Informujemy wszystkich mieszkańców, że zebrania Rady Osiedla odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.30 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 19.

W tych dniach w sekretariacie Szkoły przy ul.Bałtyckiej 151 od godziny 16,30j do godziny 17,30 dyżurować będzie przedstawiciel Rady Osiedla oczekując na Wasze spostrzeżenia, uwagi , życzenia i skargi (również pod telefonem 0-89 523-87-31).

 


 

Rada Osiedla GUTKOWO na lata 2015 - 2019

RadaOs

Stoją od lewej: Piotr Wichowski, Katarzyna Faliszewska, Dariusz Pacholczyk, Marcin Jastrzębski, Kazimierz Lejszo, Arkadiusz Jaworski, Ryszard Lasmanowicz, Włodzimierz Łazowski, Urszula Ogonowska, Wiesława Appelt, Elżbieta Skłodowska, Andrzej Warmiak, Bożena Grzelka, Adam Kamelski, Paweł Kowalew.

 

 

Rada Osiedla 2011 - 2015


"Stara" Rada Osiedla na lata 2011 - 2015

Na poniższym zdjęciu, w kolejności od lewej:

Włodzimierz Łazowski, Andrzej Jadwiszczak, Kazimierz Baczkowski, Władysław Kowalczuk, Paweł Kowalew, Wiesława Appelt, Ryszard Lasmanowicz, Urszula Ogonowska, Jadwiga Źródlewska, Andrzej Warmiak, Zuzanna Szoka, Joanna Targońska, Adam Kamelski, Wiesław Prokopczuk, Piotr Wichowski.

Rada Osiedla


 

Odsłon artykułów:
192995